Extras din L.153/2017

Transparența veniturilor salariale
 ART. 33
 (1) Toate autoritățile È™i instituÈ›iile publice enumerate la art. 2 alin. (1) È™i (3) vor publica la sediul propriu È™i pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie È™i 30 septembrie ale fiecărui an, È™i vor menÈ›ine publicată o listă a tuturor funcÈ›iilor din autoritățile sau instituÈ›iile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:
 a) salariul de bază, solda funcÈ›iei de bază/salariul funcÈ›iei de bază, indemnizaÈ›ia de încadrare sau indemnizaÈ›ia lunară, după caz;
 b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaÈ›iilor, adaosurilor, primelor È™i premiilor eligibile pentru fiecare funcÈ›ie, precum È™i baza legală a acordării acestora;
 c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum È™i baza legală a acordării acestora;
 d) valoarea anuală a indemnizaÈ›iei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum È™i baza legală a acordării acesteia;
 e) orice alte drepturi în bani È™i/sau în natură, dacă este cazul, precum È™i baza legală a acordării acestora;
 f) orice informaÈ›ii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum È™i baza legală a acestora.
 (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravenÈ›ională a conducătorului autorității sau instituÈ›iei publice în cauză È™i se sancÈ›ionează cu amendă între 5.000 È™i 10.000 lei.
 (3) InspecÈ›ia Muncii are competenÈ›a de a constata È™i sancÈ›iona contravenÈ›ia prevăzută la alin. (2).
 (4) ContravenÈ›iei prevăzute la alin. (2) i se aplică regimul general stabilit prin OrdonanÈ›a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenÈ›iilor, aprobată cu modificări È™i completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările È™i completările ulterioare.

 

Lista funcÈ›iilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - august 2017

Lista funcÈ›iilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - februarie 2018

Lista funcÈ›iilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - august 2018

Lista funcÈ›iilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - ianuarie 2019

Lista funcÈ›iilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - august 2019

Lista funcÈ›iilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - februarie 2020

Lista funcÈ›iilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - august 2020

Lista funcÈ›iilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - februarie 2021

Lista funcÈ›iilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - august 2021

Lista funcÈ›iilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - februarie 2022

Lista funcÈ›iilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - august 2022