Avand în vedere adoptarea de catre Guvernul Romaniei prin Hotararea nr.1269/2021 a Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, cu setul de indicatori, riscuri asociate obiectivelor si a masurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public, Spitalul Clinic de Boli lnfectioase si Pneumoftiziologie"Victor Babes" Craiova, în calitate de institutie publica aflata în subordinea Primariei Municipiului Craiova, cu rol in asigurarea si tratarea sanatatii populatiei, îi asuma responsabilitatea respectarii viziunii, misiunii, valorilor si a principiilor generale ale Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025.

Drept urmare, adoptam urmatoarele:

- Decizia de infiintare a GRUPULUI DE LUCRU RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INTEGRITATE.

- AGENDA DE INTEGRITATE ORGANIZATIONALA.

- PLANUL DE INTEGRITATE.

- Registrul Riscurilor de Coruptie

- Dispozitie aprobare ghid.pdf

- Dispozitie numire avertizor integritate.pdf

- Raportul anual 2022