SEDIUL DISCIPLINEI:
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babes" Craiova
Adresa: Calea București Nr.126, RO-200515 Craiova
Telefon: (40+) (51+) 542333/ interioare 161, 149
Fax: (40+) (51+) 542 157
e-mail: [email protected]

 

COLECTIV DISCIPLINA

 

Prof. dr. Augustin Cupșa
Conf. dr. Iulian Diaconescu
ȘL. Dr. Dan Hurezeanu
ȘL. Dr. Valentina Ionescu
Asist. univ. dr. Carmen Canciovici
Asist. univ. dr. Livia Dragonu
Asist. univ.  dr. Florentina Dumitrescu
Asist. univ. dr.Lucia Giubelan
Asist. univ. dr. Irina Niculescu
 

 

DOTĂRI
Pentru cursuri, disciplina dispune de un auditorium de 100 de locuri și o sală de demonstrații de 40 de locuri. Stagiile practice se desfășoară în saloanele celor 3 secții ale Spitalului Clinic (2 secții pentru adulți - 150 paturi, o secție pentru copii - 70 de paturi). Activități de instruire se mai desfășoară în Secția de Zi - Imunodeficiențe, Serviciul de dispensarizare a convalescenților de hepatită acută virală, Serviciul antirabic. Laboratorul clinicii dispune de o dotare modernă (PCR, echipamente pentru diagnostic imunoenzimatic, flowcitometrie, bacteriologie, virusologie ș.a.), ca și serviciul de imagistică și radiodiagnostic. Centrul de documentare propriu și accesul permanent la Internet asigură o informare mereu actualizată.

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE
1. Didactice:

 • pregradual - pregătire în domeniul bolilor infecțioase (transmisibile) a studenților Facultății de Medicină, specializările medicină generală și fiziokinetoterapie, Facultății de Medicină Dentară și a Colegiului de Asistenți Medicali
 • postuniversitar - pregătirea teoretică și practică în profilul bolilor infecțioase a stagiarilor și rezidenților din specializarea "boli infecțioase" și a celor aparținând altor specialități
 • pregătire continuă pentru medicii specialiști, dar și pentru alte categorii de cadre sanitare - cursuri postuniversitare.

2. Cercetare - direcții principale

 • Infecția HIV/SIDA
  • Studiu histologic și biochimic privind modificarile hepatice la copii infectați cu HIV
  • Studiu imunohistochimic și imunologic la copii cu infecție cu HIV și patologie hepatică
  • Suferințe cardiovasculare în infecția HIV/SIDA
  • Suferințe neuropsihice în infecția HIV/SIDA
 • Tratamentul antiretroviral
  • Studiile multicentrice EFRO 1 si EFRO 2
  • Reacții adverse la tratamentul antiretroviral
  • Studii asupra aderenței la tratamentul antiretroviral
  • Utilizarea Procainei HCl (AnticortTM) la copii infectați cu HIV aflați sub tratament antiretroviral
  • Studiile VIFOR și KALINST (2003-2004) de evaluare a eficienței inhibitorilor de protează 10
 • Rezistența bacteriană la antibiotice
  • Studii asupra rezistenței S. pneumoniae la antibiotice
  • Studiu comparativ asupra eficienței unor noi în tratamentul pneumoniilor bacteriene acute
 • Histopatologia hepatitelor virale
 • Tuberculoza sistemului nervos
 • Vaccinologie
  • Studiu comparativ de eficiență a unor vaccinuri recombinante anti-VHB (HVG 001)

3. Servicii către populație:


 • Asistență medicală de specialitate prin cadrele didactice integrate.

4.   Studii doctorale
         -  
proiecte de cercetare în domeniul patologiei infecțioase
       -
conducător doctorat: prof. dr. Augustin Cupșa