SEDIUL DISCIPLINEI:
Spitalul Clinic de Boli InfecÈ›ioase È™i Pneumoftiziologie „Victor Babes" Craiova
Adresa: Calea București Nr.126, RO-200515 Craiova
Telefon: (40+) (51+) 542333/ interioare 161, 149
Fax: (40+) (51+) 542 157
e-mail: [email protected]

 

COLECTIV DISCIPLINA

 

Prof. dr. Augustin Cupșa
Conf. dr. Iulian Diaconescu
ȘL. Dr. Dan Hurezeanu
ȘL. Dr. Valentina Ionescu
Asist. univ. dr. Carmen Canciovici
Asist. univ. dr. Livia Dragonu
Asist. univ.  dr. Florentina Dumitrescu
Asist. univ. dr.Lucia Giubelan
Asist. univ. dr. Irina Niculescu
 

 

DOTÄ‚RI
Pentru cursuri, disciplina dispune de un auditorium de 100 de locuri È™i o sală de demonstraÈ›ii de 40 de locuri. Stagiile practice se desfășoară în saloanele celor 3 secÈ›ii ale Spitalului Clinic (2 secÈ›ii pentru adulÈ›i - 150 paturi, o secÈ›ie pentru copii - 70 de paturi). Activități de instruire se mai desfășoară în SecÈ›ia de Zi - ImunodeficienÈ›e, Serviciul de dispensarizare a convalescenÈ›ilor de hepatită acută virală, Serviciul antirabic. Laboratorul clinicii dispune de o dotare modernă (PCR, echipamente pentru diagnostic imunoenzimatic, flowcitometrie, bacteriologie, virusologie È™.a.), ca È™i serviciul de imagistică È™i radiodiagnostic. Centrul de documentare propriu È™i accesul permanent la Internet asigură o informare mereu actualizată.

ACTIVITÄ‚ÈšI PRINCIPALE
1. Didactice:

 • pregradual - pregătire în domeniul bolilor infecÈ›ioase (transmisibile) a studenÈ›ilor Facultății de Medicină, specializările medicină generală È™i fiziokinetoterapie, Facultății de Medicină Dentară È™i a Colegiului de AsistenÈ›i Medicali
 • postuniversitar - pregătirea teoretică È™i practică în profilul bolilor infecÈ›ioase a stagiarilor È™i rezidenÈ›ilor din specializarea "boli infecÈ›ioase" È™i a celor aparÈ›inând altor specialități
 • pregătire continuă pentru medicii specialiÈ™ti, dar È™i pentru alte categorii de cadre sanitare - cursuri postuniversitare.

2. Cercetare - direcții principale

 • InfecÈ›ia HIV/SIDA
  • Studiu histologic È™i biochimic privind modificarile hepatice la copii infectaÈ›i cu HIV
  • Studiu imunohistochimic È™i imunologic la copii cu infecÈ›ie cu HIV È™i patologie hepatică
  • SuferinÈ›e cardiovasculare în infecÈ›ia HIV/SIDA
  • SuferinÈ›e neuropsihice în infecÈ›ia HIV/SIDA
 • Tratamentul antiretroviral
  • Studiile multicentrice EFRO 1 si EFRO 2
  • ReacÈ›ii adverse la tratamentul antiretroviral
  • Studii asupra aderenÈ›ei la tratamentul antiretroviral
  • Utilizarea Procainei HCl (AnticortTM) la copii infectaÈ›i cu HIV aflaÈ›i sub tratament antiretroviral
  • Studiile VIFOR È™i KALINST (2003-2004) de evaluare a eficienÈ›ei inhibitorilor de protează 10
 • RezistenÈ›a bacteriană la antibiotice
  • Studii asupra rezistenÈ›ei S. pneumoniae la antibiotice
  • Studiu comparativ asupra eficienÈ›ei unor noi în tratamentul pneumoniilor bacteriene acute
 • Histopatologia hepatitelor virale
 • Tuberculoza sistemului nervos
 • Vaccinologie
  • Studiu comparativ de eficiență a unor vaccinuri recombinante anti-VHB (HVG 001)

3. Servicii către populație:


 • Asistență medicală de specialitate prin cadrele didactice integrate.

4.   Studii doctorale
         -  
proiecte de cercetare în domeniul patologiei infecÈ›ioase
       -
conducător doctorat: prof. dr. Augustin Cupșa