Informare prelucrare date personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificatã si completatã si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes“ Craiova are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de cãtre pacienÅ£i.


 • Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes“ Craiova va păstra confidenÅ£ialitatea acestor informaÅ£ii.

 • Conform Legii nr. 677/2001, vã sunt recunoscute următoarele drepturi:

  • (1) dreptul la informare ,

  • (2) dreptul de acces la date ,

  • (3) dreptul de intervenÅ£ie asupra datelor,

  • (4) dreptul la opoziÅ£ie ,

  • (5) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,

  • (6) dreptul de a va adresa justiÅ£iei .

 • Totodată, aveÅ£i dreptul să vă opuneÅ£i prelucrării datelor personale care vă privesc ÅŸi sã solicitaÅ£i ÅŸtergerea datelor.

 • Orice persoanã are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate socialã). Prin urmare, aceasta menÅ£iune nu poate figura dacã prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoanã are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si farã nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 • Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteÅ£i adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată ÅŸi trimisă la sediul Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes“ Craiova, Calea Bucuresti nr.126, Craiova, Dolj, Romania.

1.1 Dreptul la confidenÅ£ialitatea informaÅ£iilor ÅŸi viaÅ£a privată a pacientului este reglementat prin -Legea 46/2003.


 • Toate informaÅ£iile privind starea pacientului, rezultatele investigaÅ£iilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenÅ£iale chiar ÅŸi după decesul acestuia.

 • InformaÅ£iile cu caracter confidenÅ£ial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îÅŸi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

 • În cazul în care informaÅ£iile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaÅ£i, implicaÅ£i în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

 • Pacientul are acces la datele medicale personale.

 • (1) Orice amestec în viaÅ£a privată, familială a pacientului este interzis, cu excepÅ£ia cazurilor în care această imixtiune influenÅ£ează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate ÅŸi numai cu consimţământul pacientului.

 • (2) Sunt considerate excepÅ£ii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Manager,

As.univ.dr. Turcu Adina-Andreea