În anul 1997 a apărut primul curs de boli infecțioase cu participarea întregului colectiv de cadre didactice, iar după 1994 semnăturile infecționiștilor craioveni au apărut pe 14 monografii și tratate individuale sau colective.
Activitatea științifică s-a materializat prin:

  • 55 de articole publicate in extenso în reviste naționale și internaționale
  • peste 60 de lucrări prezentate la congrese internaționale sau naționale cu participare internațională
  • 80 de lucrări susținute la congrese naționale
  • peste 250 de lucrări prezentate la diverse manifestări științifice naționale, regionale sau locale.

De la înființarea disciplinei de boli infecțioase, s-au elaborat aproape 300 de lucrări de diplomă.
Din 1996 s-a creat Centrul de documentare în problema bolilor infecțioase, îmbogățit în permanență nu numai cu materiale documentare, ci și cu mijloace multimedia.
S-a dezvoltat învățământul postuniversitar, în clinică pregătindu-se în prezent rezidenți în specialitate și își fac pregătirea în domeniul bolilor infecțioase rezidenți din alte specialități. A crescut de asemenea semnificativ oferta de cursuri postuniversitare.
Din anul 1998 s-a inițiat Programul de informatizare în Supravegherea Infecției HIV-SIDA.
În perioada 1994-2001 disciplina a organizat o serie de manifestări științifice, dintre care amintim cele 5 întâlniri anuale româno-americane (cu participarea Universității din Louisville/Kentuky și a disciplinei Pediatrie a Facultății de Medicină - prof.dr. D-tru Bulucea), două consfătuiri interjudețene (boala diareică infecțioasă, infecția cu HIV/SIDA), o consfătuire națională în colaborare cu Spitalul Militar Craiova (infecții respiratorii).
S-au realizat primele colaborări științifice internaționale, printre parteneri numărându-se Universitatea din Bergen/Norvegia, MHS Amsterdam/Olanda, Universitatea din Louisville/USA, Steroidogenesis Inc./SUA.
În ultimii ani, cadrele didactice au participat la cursuri de pregătire postuniversitară și schimburi de experiență în universități din Norvegia, Olanda, Franța, Anglia, Statele Unite.
Teme și domenii de cercetare actuale vizează infecția cu HIV (epidemiologie, clinică, tratament antiretroviral (studii multicentrice naționale), efectele procainei HCl asociată tratamentului antiretroviral (colaborare cu Steroidogenesis Inc./USA); rezistența bacteriană la antibiotice; tuberculoza sistemului nervos; infecții la gazda cu apărare compromisă. Disciplina de Boli infecțioase este parteneră la granturi de cercetare finanțate de MEN în cadrul Centrului de Cercetare Imunohistochimie și Imunologie al U.M.F. din Craiova, precum și în programe internaționale multicentrice privind tratamentul infecțiilor respiratorii bacteriene.