Uniunea Europeana

Comunicat de presă
"Măsuri de reducere a riscului de infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Boli
Infectioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș“ Craiova
PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!


UAT Municipiul Craiova în calitate de Beneficiar și Ministerul Sănătăţii, în calitate de coordonator de reforme și investiţii pentru Planul National de Redresare și Rezilienţă, COMPONENTA: 12 -Sănătate, lnvestiţia:12. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, Investiţia specifică: 12.4. Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale, au semnat contractul de finanțare nr. 896/23/NOSO/12.12.2023 pentru proiectul cu titlul Măsuri de reducere a riscului de infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș“ Craiova.
Proiectul îsi propune să reducă vulnerabilitățile sistemului de sănătate de la nivel local, respectiv să înlăture deficiențele majore din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ''Victor Babeș" Craiova legate de prevenirea, diagnosticul și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale prin luarea unor măsuri imediate care să vizeze reducerea riscului acestor infecții.
Obiectivul proiectului este creșterea calității actului medical și a siguranței pacienților din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ''Victor Babeș" Craiova prin dotarea acestuia cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții asociate asistenței medicale.
Valoarea totală a proiectului: 28.301.203,93 lei.
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile 28.301.203,93
, din care:
                    Valoarea eligibilă din PNRR: 23.782.524,31 lei
                    Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR: 4.518.679,62 lei
Perioada de implementare: 21.04.2023 - 02.05.2024
Cod apel: MS-0024 Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilon V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12-Sănătate, Investiției 12. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, Investiţia specifică: 12.4. Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale.

Primaria Craiova

Date contact: Municipiul Craiova
Str. Târgului nr. 26, Craiova, jud. Dolj
www.primariacraiova.ro
telefon/fax: 0251/4 9589

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administraţiei finanţat din fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienţa al României.
"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"
PNRR. Finanţat de Uniunea Europeană- UrmătoareaGeneraţieUE
https://mfe.gov.ro/pnrr/