Comunicat Finalizare Proiect
COD SMIS 138161

Uniunea Europeana               Guvern               Instrumente

COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase
si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova

21 Decembrie 2023

În data de 21.07.2020 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova, în calitate de Beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr. 331 pentru proiectul “COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova” cod MySMIS 138161, proiect finantat în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Obiectivul general l-a reprezentat îmbunătățirea capacității sistemului medical public din municipiul Craiova de gestionare a situației de urgență provocată de criza COVID-19 prin creșterea nivelului de pregătire a Spitalului Clinic de Boli Infectțoase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș” Craiova pentru o reacție promptă și eficientă a unității sanitare la epidemia infectării cu noul coronavirus.
Rezultate:
• 558 persoane reprezentand personal medical si auxiliar dotat si echipat conform normelor in vigoare.
• 5 Pavilioane dotate, echipate si igienizate corespunzator.
• 558 persoane influentate pozitiv in mod direct ca urmare a implementarii proiectului, reprezentand personalul spitalului.
• 2.150.685* persoane influentate pozitiv in mod indirect ca urmare a implementarii proiectului, reprezentand populatia regiunii Sud-Vest Oltenia.
* Conform date INSSE.
Valoarea totală a proiectului: 48.248.434,19 lei
Finanţare nerambursabilă: 48.248.434,19 lei, din care:
Valoare eligibila nerambursabila din FEDR: 48.248.434,19 lei
Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national: 0 lei
Perioada de implementare a proiectului: 01.05.2020 până la 31.12.2023.
Cod MYSMIS: 138161
Date de contact:
Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes” Craiova
Nume: dr. Grecu Victor
Funcţie: Manager Proiect
Date de contact: [email protected]
Telefon: 0730199479 

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes” Craiova  
Str. Calea Bucuresti nr. 64 Craiova,
jud. Dolj
www.vbabes-cv.ro
e-mail: [email protected].

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020