SEDIUL DISCIPLINEI:
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babes" Craiova
Adresa: Calea București Nr.126, RO-200515 Craiova
Telefon: (40+) (51+) 542333

Fax: (40+) (51+) 542 157
e-mail: -

Istoricul disciplinei

Disciplina a apãrut odatã cu înfiintarea Facultãtii de Medicinã din Craiova, în anul 1970, sub denumirea de Ftiziologie. Primul titular al disciplinei a fost dr. Virgiliu Golli, sef lucrãri, Conf. univ. dr. docent în anul 1976, iar din 1991, Profesor universitar.
În anul universitar 1990/1991 disciplina si-a schimbat profilul sub denumirea de Pneumoftiziologie cu cursuri si lucrãri practice care cuprindeau atât patologie respiratorie tuberculoasã, cât si netuberculoasã. În aceastã perioadã în colectiv s-au integrat 3 asistenti universitari.
Prof. univ. dr. Virgiliu Golli s-a remarcat printr-o prestigioasã activitate medicalã dublatã de o bogatã activitate didacticã si stiintificã concretizate prin lucrãri de specialitate publicate în reviste din tarã si strãinãtate, precum si prin cercetãri desfãsurate sub egida Academiei Române. În anul 1976 elaboreazã primul curs de Ftiziologie pentru studentii Facultãtii de Medicinã din Craiova. Din 1991, a devenit conducãtor de doctorat, totalizând peste 10 teze de doctorat finalizate.
Personalitate marcantã a Ftiziologiei românesti Prof. univ. dr. doc. Virgiliu Golli a fost decenii de-a rândul Presedinte al Societãtii Române de Ftiziologie si membru al Comisiei Nationale de Ftiziologie si al unor societãti internationale de specialitate. Ca o recunoastere a activitãtii stiintifice, în anul 1995 a devenit membru emerit al Academiei de Stiinte Medicale Române. De-a lungul anilor a participat la toate congresele de specialitate din tarã si strãinãtate (Moscova, Paris, Budapesta, etc.).
Din anul 1994, când Prof. univ. dr. doc. Virgiliu Golli a fost pensionat, devenind profesor consultant, dr. Nitu Mimi a fost aleasã membru în Comisia Nationalã de Pneumoftiziologie.


Manuale, cursuri, monografii editate de colectivul disciplinei:

  • - Tratat de pneumologie, V. Golli;
  • - Culegere de lucrãri publicate de Prof. univ. dr. doc. Virgiliu Golli în reviste frantuzesti de specialitate, Nitu Mimi;
  • - Elemente practice de pneumoftiziologie, Nitu Mimi.


Personalul disciplinei

Mimi Floarea Nitu, Conferențiar universitar, Doctor în Stiinte Medicale, sef disciplinã
Paul Ginga Grigorescu , sef lucrãri dr.
Ileana Cristina Bazavan , sef lucrãri dr., Doctor în Stiinte Medicale