Condiții de internare

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist
 • Dovada calității de asigurat:
  • cardul de sănătate sau adeverința în caz că nu s-a emis cardul
  • Angajați:
   • Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate.

  • Pensionari:
   • Cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie).

  • Șomeri:
   • Adeverința de șomaj sau xerocopie după carnetul de șomaj.

  • Persoane fără venit:
   • Chitanță de la casa de asigurări de sănătate, privind plata asigurării medicale sau dovada de coasigurat.

  • Elevi sub 18 ani și studenti:
   • xerocopie după certificatul de naștere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate și dovada de coasigurat.
 • Buletinul sau cartea de identitate.

Condiții la externare

În functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi comunicată pacientului sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cu o zi înainte sau cel târziu în dimineaţa zilei externării.
Medicul curant completează Biletul de externare şi Scrisoarea medicală în doua exemplare; un exemplar se ataşează la Foaia de observaţie, iar celălalt se înmânează pacientului / aparţinătorului. Aceştia din urmă vor transmite Scrisoarea medicală Medicului de Familie.
Medicul curant va consemna în Biletul de externare şi în Scrisoarea medicală următoarele:
•        diagnosticul de externare;
•        starea pacientului la externare;
•        tratamentul medical pe care pacientul trebuie să îl urmeze;
•        indicaţii privind regimul alimentar şi de viaţă;
•        data următorului control medical.

Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:

•        Bilet de externare;
•        Scrisoare medicală;
•        Certificat de concediu medical (după caz);
•        Adeverinţă medicală (după caz);
•        Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);
•        Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
•        Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);
•        Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite.

În cazul externarii pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. În situaţia pacientului minor, riscurile sunt explicate aparţinătorului. Medicul curant consemnează în Foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării. Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

URMĂRIREA PENTRU O PERIOADĂ DE TIMP, ÎN CONDIŢII AMBULATORII, A PACIENŢILOR EXTERNAŢI

 • Pacientul diagnosticat cu o afecţiune cronică este înregistrat în Registrul de internări.
 • Se eliberează Biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu a evoluţiei afecţiunii cronice.
 • Se va elibera Scrisoare medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.
 • Se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în Registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.
 • Se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.
 • Pacientul va primi informaţii scrise despre:
  • afecţiunea de care suferă,
  • planul de tratament,
  • posibile complicaţii,
  • regimul igieno-dietetic,
  • obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim,
  • prezentarea de urgenţă la medic (de familie / spital) la orice semn de agravare a bolii.
 • Pacientul va primi de asemnea informaţii despre monitorizarea şi evaluarea afecţiunii, astfel:
  • ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului,
  • ritmicitatea prezentării pentru internare şi reevaluare a afecţiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic,
  • respectarea planului terapeutic şi de viaţa.