SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÈšIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ" CRAIOVA

NUMĂRUL DE PERSONAL ȘI STRUCTURA CONFORM STAT DE FUNCȚII APROBAT

STRUCTURA POSTURILOR NUMÄ‚RUL DE POSTURI
NUMÄ‚RUL DE POSTURI TOTAL 429
din care:  
personal sanitar total din care: 245
- medici 50
- alt personal superior 13
- personal mediu 182
pers.auxiliar sanit.tehnic econ., adm., muncitori 184
Număr mediu pers.remunerate 429
STRUCTURA CHELTUIELILOR CU SALARIILE PLÄ‚ÈšI DE CASÄ‚
CHELTUIELI CU SALARIILE mii lei 9766
Salarii de bază mii lei 5084
Salarii de merit mii lei 170
Indemnizații de conducere mii lei 143
Spor de vechime mii lei 956
Sporuri pentru condiții de muncămii lei 1733
Alte sporuri mii lei 262
Ore suplimentare mii lei 1173
Fond de premii mii lei 185
Fond pt.posturi ocupate prin cumul mii lei  
Fond aferent plății cu ora mii lei  
Indemn.plătite unor pers.din afara unității mii lei 1
Alte drepturi salariale (numai indexări) mii lei 59
CÂȘTIGUL MEDIU LUNAR lei 1.89

DIRECTOR GENERAL, CONTABIL ȘEF,