Data publicării Status Conținut
09.05.2023 ACTIV

09.05.2023 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEȘ” CRAIOVA cu sediul în localitatea CRAIOVA, str. CALEA BUCUREȘTI, nr.64, judeţul DOLJ organizează concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

Postul scos la concurs Numar posturi Nivel studii Nivel post Loc de muncă conform structurii organizatorice Durata contractului Timp lucru
Economist debutant 1 S Execuție Serviciul Statistică și Evaluare Medicală Nedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Magaziner 1 M Execuție Serviciul Aprovizionare-Transporturi Nedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Șef Serviciu 1 S Conducere Serviciul Privat pentru situații de urgentă Nedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Pompier Servant 2 M Execuție Serviciul Privat pentru situații de urgentă Nedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
DOCUMENTE ATASATE ANUNTULUI:
 ANUNT CONCURS.  Bibliografie+Tematica economist debutant.  Bibliografie+Tematica Magaziner.  Bibliografie+Tematica Sef Serviciu. Bibliografie+Tematica Pompier servant.
    Fisa post economist debutant.  Fisa post Magaziner.  Fisa post Sef Serviciu. Fisa post Pompier servant.
04.04.2023 FINALIZAT

04.05.2023Comisia de concurs anunta rezultatele finale ale candidatilor pentru ocuparea postului de PORTAR si MUNCITOR NECALIFICAT la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş" Craiova:
CATALOG FINAL

04.05.2023 Comisia de concurs anunta rezultatele finale ale candidatilor pentru ocuparea posturilor de INFIRMIERA, BUCATAR la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş" Craiova:
CATALOG FINAL

02.05.2023 In urma susținerii PROBEI INTERVIU de către candidații declarați admiși la proba scrisă în data de 26.04.2023, pentru ocuparea posturilor de INFIRMIERA, BUCATAR la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş" Craiova, s-au obținut următoarele rezultate:
CATALOG

02.05.2023 In urma susținerii PROBEI INTERVIU de către candidatul declarat admis la proba scrisă în data de 26.04.2023, pentru ocuparea postului de PORTAR la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş" Craiova, în cadrul COMP. DESERVIRE, s-a obținut următorul rezultat.
CATALOG

28.04.2023 In urma contestatiilor depuse la concursul organizat în data de 26.04.2023, ora 9.00, pentru ocuparea postului de ingrijitoare, s-au obtinut urmatoarele rezultate.
CATALOG contestatii

28.04.2023 In urma contestatiei depuse la concursul organizat în data de 26.04.2023, ora 9.00, pentru ocuparea postului de muncitor necalificat, s-au obtinut urmatoarele rezultate.
CATALOG contestatii

27.04.2023 In urma verificării lucrarilor scrise la concursul organizat în data de 26.04.2023, ora 9.00, pentru ocuparea posturilor de infirmiera, ingrijitoare si muncitor calificat(bucatar), s-au obtinut urmatoarele rezultate.
CATALOG

26.04.2023 In urma verificării lucrarilor scrise la concursul organizat în data de 26.04.2023, ora 9.00, pentru ocuparea posturilor de muncitor necalificat si portar , s-au obtinut urmatoarele rezultate.
CATALOG

21.04.2023 In urma verificării dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în data de 26.04.2023, ora 9.00, pentru ocuparea posturilor de muncitor necalificat, portar , persoanele nominalizate în următorul anunț îndeplinesc condițiile de participare la concurs.
ANUNȚ

20.04.2023 In urma verificării dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în data de 26.04.2023, ora 9.00, pentru ocuparea posturilor de infirmiere, îngrijitoare, muncitor calificat (bucătar), persoanele nominalizate în următorul anunț îndeplinesc condițiile de participare la concurs.
ANUNȚ

04.04.2023 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babes“ Craiova, Jud.Dolj organizează concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor posturi :

 

Postul scos la concurs

Numar posturi

Nivel studii

Nivel post

Loc de muncă conform structurii organizatorice

Durata contractului /timp lucru

Infirmiere

2

G

Execuție

Secția clinică Boli Infecțioase Adulți I

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi

Infirmiere

3

G

Execuție

Secția clinică Boli Infecțioase Adulți II

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi

Infirmiere

1

G

Execuție

Compartiment ATI

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi

Infirmiere

2

G

Execuție

Secția clinică de Pneumoftiziologie Adulți I 

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi

Infirmiere

2

G

Execuție

Secția clinică de Pneumoftiziologie Adulți II 

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi

Ingrijitoare

1

G

Execuție

 

Farmacie

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi

Muncitor calificat (Bucătar)

2

M

Execuție

Compartiment Dietetică si Bloc Alimentar 

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi

Portar

3

M

Execuție

Compartiment Deservire

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi

Muncitor necalificat

2

G/M

Execuție

Comp.întreținere, oxigen, instalații apă, lumină și încălzire, întreținere spații verzi

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi

DOCUMENTE ATASATE ANUNTULUI:
 Anunt.  Bibliografie+Tematica Portar.  Bibliografie+Tematica Bucatar.  Bibliografie+Tematica Muncitor necalificat. Bibliografie+Tematica Ingrijitoare. Bibliografie+Tematica Infirmiera.
   Fisa post Portar.  Fisa post Bucatar.  Fisa post Muncitor necalificat. Fisa post Ingrijitoare. Fisa post Infirmiera.
30.06.2022 FINALIZAT

01.08.2022 In urma susținerii probei INTERVIU pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
- 2 posturi vacante de spalatoreasă (G/M) în cadrul Blocului Lenjerie-Spălătorie;
- 2 posturi vacante de muncitor calificați (bucătar) IV - (M) în cadrul Comp.Dietetică și Bloc Alimentar;
- 1 post vacant de muncitor necalificat IV - (G/M) în cadrul Comp. Întreținere, Oxigen, Instalații Apă, Lumină și Încălzire, Întreținere spații verzi;
- 2 posturi vacante de muncitor calificat (fochist) IV (M) în cadrul Compartimentului exploatare centrala termică.
publicăm clasificarea candidaților în ordinea descrescătoare a punctajelor.
CATALOG FINAL

28.07.2022 In urma susținerii probei ORALE pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
- 2 posturi vacante de spalatoreasă (G/M) în cadrul Blocului Lenjerie-Spălătorie;
- 2 posturi vacante de muncitor calificați (bucătar) IV - (M) în cadrul Comp.Dietetică și Bloc Alimentar;
- 1 post vacant de muncitor necalificat IV - (G/M) în cadrul Comp. Întreținere, Oxigen, Instalații Apă, Lumină și Încălzire, Întreținere spații verzi;
- 2 posturi vacante de muncitor calificat (fochist) IV (M) în cadrul Compartimentului exploatare centrala termică.
persoanele nominalizate în următorul anunț sunt admise pentru proba interviu.
ANUNȚ ADMIȘI

25.07.2022 In urma susținerii probei scrise pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
- 2 posturi vacante de spalatoreasă (G/M) în cadrul Blocului Lenjerie-Spălătorie;
- 2 posturi vacante de muncitor calificați (bucătar) IV - (M) în cadrul Comp.Dietetică și Bloc Alimentar;
- 1 post vacant de muncitor necalificat IV - (G/M) în cadrul Comp. Întreținere, Oxigen, Instalații Apă, Lumină și Încălzire, Întreținere spații verzi;
- 2 posturi vacante de muncitor calificat (fochist) IV (M) în cadrul Compartimentului exploatare centrala termică.
persoanele nominalizate în următorul anunț sunt admise/respinse pentru proba interviu.
ANUNȚ ADMIȘI/RESPINȘI

15.07.2022 In urma verificării dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în data de 25.07.2022, ora 10.00, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
- 2 posturi vacante de spalatoreasă (G/M) în cadrul Blocului Lenjerie-Spălătorie;
- 2 posturi vacante de muncitor calificați (bucătar) IV - (M) în cadrul Comp.Dietetică și Bloc Alimentar;
- 1 post vacant de muncitor necalificat IV - (G/M) în cadrul Comp. Întreținere, Oxigen, Instalații Apă, Lumină și Încălzire, Întreținere spații verzi;
- 2 posturi vacante de muncitor calificat (fochist) IV (M) în cadrul Compartimentului exploatare centrala termică.
persoanele nominalizate în următorul anunț îndeplinesc condițiile de participare la concurs.
ANUNȚ

30.06.2022, ora 9.00 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babes“ Craiova, Jud.Dolj organizează concurs la data de 25.07.2022 ora 10.00 - proba scrisă/grilă, respectiv 28.07.2022, ora 09.00 - proba interviu, la sediul unității din Craiova. str.Calea București nr.64, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
- 2 posturi vacante de spalatoreasă (G/M) în cadrul Blocului Lenjerie-Spălătorie;
- 2 posturi vacante de muncitor calificați (bucătar) IV - (M) în cadrul Comp.Dietetică și Bloc Alimentar;
- 1 post vacant de muncitor necalificat IV - (G/M) în cadrul Comp. Întreținere, Oxigen, Instalații Apă, Lumină și Încălzire, Întreținere spații verzi;
- 2 posturi vacante de muncitor calificat (fochist) IV (M) în cadrul Compartimentului exploatare centrala termică.
Concursul se va organiza în conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 Anunt.  Calendar concurs.  Tematica & bibliografie bucatar.  Tematica & bibliografie fochist.
 Tematica & bibliografie muncitor necalificat.  Tematica & bibliografie spalatoreasa.    
20.12.2021 INCHEIAT

17.01.2022In urma sustinerii probei interviu pentru concursul organizat la data de 11.01.2022, pentru:
- 1 post vacant de portar - (M) in cadrul Comp.Deservire
- 1 post vacant de muncitor calificat (lacatus mecanic) IV- (M) in cadrul Comp. Intretinere cladiri, instalatii apa, lumina si incalzire, intretinere spatii verzi.
publicam catalogul cu rezultatele finale :

 Catalog rezultate finale.

17.01.2022In urma sustinerii probei interviu pentru concursul organizat la data de 11.01.2022, pentru:
- 1 post vacant de portar - (M) in cadrul Comp.Deservire
- 1 post vacant de muncitor calificat (lacatus mecanic) IV- (M) in cadrul Comp. Intretinere cladiri, instalatii apa, lumina si incalzire, intretinere spatii verzi.
s-au obtinut urmatoarele punctaje:

 Catalog punctaj.

14.01.2022In urma contestatiilor la proba scrise pentru concursul organizat la data de 11.01.2022 s-au obtinut urmatoarele rezultate:

 Rezultate contestatii.

11.01.2022In urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat la data de 11.01.2022, ora l0.00, publicam listele persoanelor ADMISE si RESPINSE.

 Anunt candidati admisi.  Anunt candidati respinsi.

03.01.2022In urma verificarii dosarelor de inscriere pentru concursul organizat la data de 11.01.2022, ora l0.00, pentru posturile vacante de :
- 1 post vacant de Sef Serviciu- (S) in cadrul Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta ;
- 5 posturi vacante de pompier servant- (M) in cadrul Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta
- 2 posturi vacante de spalatoreasa (G/M) in cadrul Blocului Lenjerie - Spalatorie
- 1 post vacant de muncitor calificat (bucatar) IV- (M) in cadrul Comp.Dietetica si Bloc Alimentar
- 1 post vacant de portar - (M) in cadrul Comp.Deservire
- 1 post vacant de muncitor necalificat IV- (G/M) in cadrul Comp.Intretinere, Oxigen, Instalatii Apa, Lumina si lncalzire, intretinere spatii verzi
- 2 posturi vacante de muncitor calificat (fochist) IV (M) in cadrul Compartimentului exploatare centrala termica
- 1 post vacant de muncitor calificat (lacatus mecanic) IV- (M) in cadrul Comp. Intretinere cladiri, instalatii apa, lumina si incalzire, intretinere spatii verzi.
persoanele nominalizate mai jos, indeplinesc conditiile de participare la concurs

 Anunt verificare dosare .

20.12.2021Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie ,,Victor Babeverificare dosares " Craiova , Jud.Dolj organizeaza concurs la data de 11.01.2022 ora 10.00 -proba scrisa/grila, respectiv 17.01.2022, ora 10.00 proba interviu, la sediul unitatii din Craiova, str.Calea Bucuresti nr.126, Jud.Dolj, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante de:
- 1 post vacant de Sef Serviciu- (S) in cadrul Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta ;
- 5 posturi vacante de pompier servant- (M) in cadrul Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta
- 2 posturi vacante de spalatoreasa (G/M) in cadrul Blocului Lenjerie - Spalatorie
- 1 post vacant de muncitor calificat (bucatar) IV- (M) in cadrul Comp.Dietetica si Bloc Alimentar
- 1 post vacant de portar - (M) in cadrul Comp.Deservire
- 1 post vacant de muncitor necalificat IV- (G/M) in cadrul Comp.Intretinere, Oxigen, Instalatii Apa, Lumina si lncalzire, intretinere spatii verzi
- 2 posturi vacante de muncitor calificat (fochist) IV (M) in cadrul Compartimentului exploatare centrala termica
- 1 post vacant de muncitor calificat (lacatus mecanic) IV- (M) in cadrul Comp. Intretinere cladiri, instalatii apa, lumina si incalzire, intretinere spatii verzi.
Concursul se va organiza in conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ....

 Anunt.  Bibliografie+Tematica Sef Serviciu- SPSU.  Bibliografie+Tematica pompier servant SPSU .  Bibliografie+Tematica spalatoreasa.  
 Bibliografie+Tematica bucatar.  Bibliografie+Tematica portar.  Bibliografie+Tematica muncitor necalificat.  Bibliografie+Tematica fochist.  Bibliografie+Tematica lacatus mecanic.
11.11.2019 ANULAT

02.12.2019Spitalul Clinic de Boli lnfectioase si Pneumoftiziologie ,,Victor Babes" Craiova, cu sediul in Localitatea Craiova, Str.Calea Bucuresti nr.126, Jud.Dolj, avand in vedere Referatul nr.14I02/22.11.2019, Referatul nr.14292/28.11.2019 , Hotararea Comitetului Director din data de 28.11.2019 si Hotararea Consiliului de Administratie din data de 02.12.2019, in conformitate cu prevederile Art.38 litera b) din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta ANULAREA SI RELUAREA procedurii de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor de :
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Camerei de garda Boli Infectioase;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Camerei de garda Pneumologie ;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti II;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de asistent medical - principal (PL) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti I;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti II;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti II;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Compartimentului Anaestezie si Terapie Intensiva;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti I;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti II;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Copii;
- 1 post vacant de registrator medical debutant (M) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti I;
- 1 post vacant de registrator medical debutant (M) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti II;
- 1 post vacant de registrator medical debutant (M) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de registrator medical debutant (M) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti I;
Reluarea procedurii de organizare si desfasurare a concursului, va fi publicata , respectand aceleasi mijloace de informare, conform HG 286/2011.
Taxa de concurs depusa de candidati, va fi returnata, in urma unei solicitari scrise, care poate fi depusa la secretariatul unitatii.
ANUNT ANULARE SI RELUARE.
SOLICITARE RETURNARE TAXA.

 

28.11.2019 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova , Jud.Dolj , avand in vedere Referatul nr.14102/22.11.2019, Referatul nr.14292/28.11.2019 si Hotararea Comitetului Director din data de 28.11.2019, in conformitate cu prevederile Art.37 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generate de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta SUSPENDAREA concursului pentru ocuparea posturilor de: :
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Camerei de garda Boli Infectioase;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Camerei de garda Pneumologie ;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti II;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de asistent medical - principal (PL) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti I;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti II;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti II;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Compartimentului Anaestezie si Terapie Intensiva;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti I;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti II;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Copii;
- 1 post vacant de registrator medical debutant (M) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti I;
- 1 post vacant de registrator medical debutant (M) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti II;
- 1 post vacant de registrator medical debutant (M) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de registrator medical debutant (M) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti I;
Reluarea concursului va fi anuntata pe site-ul unitatii, la avizierul unitatii si telefonic.
ANUNT SUSPENDARE.

26.11.2019 Având în vedere anunțul privind dosarele de înscriere, revenim cu următoarea completare:
ERATĂ DOSARE ÎNSCRIERE.


25.11.2019 În urma verificării dosarelor de înscriere pentru:
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Camerei de garda Boli Infectioase;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Camerei de garda Pneumologie ;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti II;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de asistent medical - principal (PL) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti I;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti II;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti II;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Compartimentului Anaestezie si Terapie Intensiva;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti I;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti II;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Copii;
- 1 post vacant de registrator medical debutant (M) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti I;
- 1 post vacant de registrator medical debutant (M) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti II;
- 1 post vacant de registrator medical debutant (M) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de registrator medical debutant (M) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti I;
persoanele nominalizate în următorul anunț îndeplinesc condițiile de participare.
Anunt.

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova , Jud.Dolj organizează concurs la data de 03.12.2019 ora 10.00 –proba scrisa/grila, respectiv 06.12.2019, ora 09.00 proba interviu, la sediul unităţii din Craiova, str.Calea Bucuresti nr.126, Jud.Dolj, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante de :
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Camerei de garda Boli Infectioase;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Camerei de garda Pneumologie ;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti II;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de asistent medical - principal (PL) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti I;
- 1 post vacant de asistent medical - generalist (PL) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti II;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti II;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Compartimentului Anaestezie si Terapie Intensiva;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti I;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti II;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Copii;
- 1 post vacant de registrator medical debutant (M) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti I;
- 1 post vacant de registrator medical debutant (M) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Adulti II;
- 1 post vacant de registrator medical debutant (M) in cadrul Sectia Clinica Boli Infectioase Copii;
- 1 post vacant de registrator medical debutant (M) in cadrul Sectia Clinica Pneumologie Adulti I;
Concursul se va organiza in conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Anunt.  Regulament concurs.  Calendar.  
 Bibliografie+Tematica asistenti.  Bibliografie+Tematica infirmiere.  Bibliografie+Tematica registrator.   Manuale InfoWorld
26.08.2019 FINALIZAT

23.09.2019 În urma susținerii probei interviu pentru:
- 1 post vacant de muncitor calificat (instalator) IV- (G/M) in cadrul Comp.Intretinere, Oxigen, Instalatii Apa, Lumina si Incalzire, intretinere spatii verzi;
- 3 posturi vacante de muncitor necalificat IV- (G/M) in cadrul Comp.Intretinere, Oxigen, Instalatii Apa, Lumina si Incalzire, intretinere spatii verzi;
- 1 post vacant de muncitor calificat (bucatar) IV- (G/M) in cadrul Comp.Dietetica si Bloc Alimentar;
- 2 posturi vacante de sofer II- (M) in cadrul Comp.Transporturi;
- 1 post vacant de Informatician debutant (S ) in cadrul Dispensarului TBC;
- 1 post vacant de Economist II (S) in cadrul Serviciului de Statistica si Evaluare Medicala;
- 1 post vacant de portar - (G/M) in cadrul Comp.Deservire;
- 1 post vacant de muncitor calificat (electrician ) II- (G/M) in cadrul Comp.Intretinere, Oxigen, Instalatii Apa, Lumina si Incalzire, intretinere spatii verzi;
s-au obținut următoarele rezultate:
Catalog rezultate interviu.
Rezultate finale.

23.09.2019 În urma susținerii probei interviu pentru:
- 1 post vacant de asistent medical farmacie - generalist (PL) in cadrul Farmaciei;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Boli Infectioase Adulti II;
- 4 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Boli Infectioase Copii;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Pneumologie Copii;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Pneumologie Adulti II;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Compartimentuui ATI;
s-au obținut următoarele rezultate:
Catalog rezultate interviu.
Rezultate finale.

17.09.2019 În urma susținerii probei scrise pentru:
- 1 post vacant de asistent medical farmacie - generalist (PL) in cadrul Farmaciei;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Boli Infectioase Adulti II;
- 4 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Boli Infectioase Copii;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Pneumologie Copii;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Pneumologie Adulti II;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Compartimentuui ATI;
s-au obținut următoarele rezultate:
Candidați declarați admiși pentru susținerea probei interviu.
Candidați declarați respinsi.

17.09.2019 În urma susținerii probei scrise pentru:
- 1 post vacant de muncitor calificat (instalator) IV- (G/M) in cadrul Comp.Intretinere, Oxigen, Instalatii Apa, Lumina si Incalzire, intretinere spatii verzi;
- 3 posturi vacante de muncitor necalificat IV- (G/M) in cadrul Comp.Intretinere, Oxigen, Instalatii Apa, Lumina si Incalzire, intretinere spatii verzi;
- 1 post vacant de muncitor calificat (bucatar) IV- (G/M) in cadrul Comp.Dietetica si Bloc Alimentar;
- 2 posturi vacante de sofer II- (M) in cadrul Comp.Transporturi;
- 1 post vacant de Informatician debutant (S ) in cadrul Dispensarului TBC;
- 1 post vacant de Economist II (S) in cadrul Serviciului de Statistica si Evaluare Medicala;
- 1 post vacant de portar - (G/M) in cadrul Comp.Deservire;
- 1 post vacant de muncitor calificat (electrician ) II- (G/M) in cadrul Comp.Intretinere, Oxigen, Instalatii Apa, Lumina si Incalzire, intretinere spatii verzi;
s-au obținut următoarele rezultate:
Candidați declarați admiși pentru susținerea probei interviu.
Candidați declarați respinsi.

09.09.2019 În urma verificării dosarelor de înscriere pentru:
- 1 post vacant de muncitor calificat (instalator) IV- (G/M) in cadrul Comp.Intretinere, Oxigen, Instalatii Apa, Lumina si Incalzire, intretinere spatii verzi;
- 3 posturi vacante de muncitor necalificat IV- (G/M) in cadrul Comp.Intretinere, Oxigen, Instalatii Apa, Lumina si Incalzire, intretinere spatii verzi;
- 1 post vacant de muncitor calificat (bucatar) IV- (G/M) in cadrul Comp.Dietetica si Bloc Alimentar;
- 2 posturi vacante de sofer II- (M) in cadrul Comp.Transporturi;
- 1 post vacant de Informatician debutant (S ) in cadrul Dispensarului TBC;
- 1 post vacant de Economist II (S) in cadrul Serviciului de Statistica si Evaluare Medicala;
- 1 post vacant de portar - (G/M) in cadrul Comp.Deservire;
- 1 post vacant de muncitor calificat (electrician ) II- (G/M) in cadrul Comp.Intretinere, Oxigen, Instalatii Apa, Lumina si Incalzire, intretinere spatii verzi;
- 1 post vacant de asistent medical farmacie - generalist (PL) in cadrul Farmaciei;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Boli Infectioase Adulti II;
- 4 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Boli Infectioase Copii;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Pneumologie Copii;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Pneumologie Adulti II;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Compartimentuui ATI;
persoanele nominalizate în următorul anunț îndeplinesc condițiile de participare.
Anunt.

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova , Jud.Dolj organizează concurs la data de 17.09.2019 ora 10.00 –proba scrisa/grila, respectiv 23.09.2019, ora 11.00 proba interviu, la sediul unităţii din Craiova, str.Calea Bucuresti nr.126, Jud.Dolj, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante :
- 1 post vacant de muncitor calificat (instalator) IV- (G/M) in cadrul Comp.Intretinere, Oxigen, Instalatii Apa, Lumina si Incalzire, intretinere spatii verzi;
- 3 posturi vacante de muncitor necalificat IV- (G/M) in cadrul Comp.Intretinere, Oxigen, Instalatii Apa, Lumina si Incalzire, intretinere spatii verzi;
- 1 post vacant de muncitor calificat (bucatar) IV- (G/M) in cadrul Comp.Dietetica si Bloc Alimentar;
- 2 posturi vacante de sofer II- (M) in cadrul Comp.Transporturi;
- 1 post vacant de Informatician debutant (S ) in cadrul Dispensarului TBC;
- 1 post vacant de Economist II (S) in cadrul Serviciului de Statistica si Evaluare Medicala;
- 1 post vacant de portar - (G/M) in cadrul Comp.Deservire;
- 1 post vacant de muncitor calificat (electrician ) II- (G/M) in cadrul Comp.Intretinere, Oxigen, Instalatii Apa, Lumina si Incalzire, intretinere spatii verzi;
- 1 post vacant de asistent medical farmacie - generalist (PL) in cadrul Farmaciei;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Boli Infectioase Adulti I;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Boli Infectioase Adulti II;
- 4 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Boli Infectioase Copii;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Pneumologie Copii;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Pneumologie Adulti II;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Compartimentuui ATI;
Concursul se va organiza in conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Anunt.  Calendar desfasurare.  Regulament.  Tematica si bibliografie.
 Fisa post instalator.  Fisa post muncitor necalificat.  Fisa post bucatar.  Fisa post sofer.
 Fisa post informatician.  Fisa post economist.  Fisa post portar.  Fisa post electrician.
 Fisa post asistent farmacie.  Fisa post infirmiera.