Farmacia Spitalului „Victor Babeș" este o farmacie de circuit închis - situată în pavilionul 4.

  • Farmaciști
  • Farm. IVAN LILIANA CONSTANȚA
  • Farm. CROITORU IOLANDA


Rolurile farmaciei sunt:
- aprovizionarea farmaciei de la furnizorii de medicamente, aprovizionare care se face în baza licitațiilor deschise și electronice
- distribuția de medicamente pe secțiile spitalului pe baza condicilor de prescripții medicale

Un alt rol foarte important al farmaciei este consultanța:
- între personalul farmaciei
- între farmaciști și echipa de directori a spitalului ( managementul spitalului )
- între personalul de specialitate al farmaciei și personalul medical al secțiilor spitalului
- între personalul de specialitate al farmaciei și colegii din afara spitalului
- cu celelalte departamente ale spitalului .

Farmacia trebuie să coopereze în continuu cu medicii și asistentele care lucrează în secțiile spitalului referitor la medicamentele din farmacie :
- acțiuni farmaceutice
- compatibilități medicamentoase
- doze
- interacțiuni medicamentoase
- medicamente noi
- reacții adverse ale medicamentelor